ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΜΗΜΑ BOWLING

Το τμήμα bowling της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού ιδρύθηκε το 1999!

Contact details

+ (357) 25 737 555

info@aelbowling.com

Γεωργίου Θυρώτου 1,  3507 Λεμεσός, 3012 Τ.Κ. P.O Box 51606

Get in touch